Øystein Gravrok

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til generelt om korus nords arbeid, samt lokal rusforebygging, program for folkehelse, rus i arbeidslivet, rus- og samfunnsplanlegging og spørsmål omkring de nasjonale nettressursene www.forebygging.no og www.kommunetorget.no Jobber med: - om KORUS Nords arbeid generelt, - lokal rusforebygging, - program for folkehelse, - rus i arbeidslivet, rus- og samfunns planlegging - de nasjonale nettressursene www.forebygging.no og www.kommunetorget.no

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Jeg er cand.polit/samfunns geograf og førstelektor innenfor rusforebyggende- og helsefremmende arbeid, samt innenfor planlegging av kommunalt rusarbeid. Har bla erfaring innenfor skole/utsatt ungdom, kommuneplanlegging, kommunal leder og undervisning på høgskole og universitet.