Øystein Gravrok

KORUS Nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til generelt om korus nords arbeid, samt lokal rusforebygging, program for folkehelse, rus i arbeidslivet, rus- og samfunnsplanlegging og spørsmål omkring de nasjonale nettressursene www.forebygging.no og www.kommunetorget.no

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Jeg er cand.polit/samfunnsgeograf og førstelektor innenfor rusforebyggende- og helsefremmende arbeid, samt innenfor planlegging av kommunalt rusarbeid. Har blant annet mange års erfaring innenfor skole/utsatt ungdom, kommuneplanlegger, kommunal leder og undervisning på høgskole og universitet. Har vært ansatt på Korus nord siden 1999