Johanne Punsvik

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til kommunalt rusarbeid, eldre, alkohol og legemidler eller tilbakemeldingsverktøyet «Feedbackinformerte tjenester

  • Arbeidsområder
  • • Voksne og eldre
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i klinisk sykepleie, og erfaring fra rusbehandling i spesialisthelsetjenesten og som universitetslektor ved sykepleierutdanning