Mikael Aagaard

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til Motiverende samtale (MI), opplæringsprogrammet Tidlig Inn, ungdom og cannabis, anvendelse tvang overfor gravide med rusproblematikk, Kompetanseutvikling Rus og Vold

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Gravide
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er psykolog av utdanning og har tidligere primært jobbet innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), men har også jobbet på psykiatrisk sengepost og BUP.