Pål Domben

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt om publisering av fagartikler, kronikker og annet fagstoff på forebygging.no Jobber med: Redaktør på forebygging.no

Bakgrunn

Jeg er cand.polit./sosiolog, har jobbet som lærer og leder i utdanningssystemet, i offentlig forvaltning, med kommunal og regional planlegging og innenfor sosialtjenesten.