Elisabeth Nordmo

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg om kompetanseheving og tjenesteutvikling knyttet til rusarbeid. Jobber med: Rusarbeid – oppfølging og behandling, blant annet: - Brukerplan - Overdoseforebyggende arbeid - FACT Ung - Brukermedvirkning

  • Arbeidsområder
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er sykepleier/klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og master i helsefag. Har klinisk erfaring fra somatikk, psykisk helsevern og habilitering. Jeg har også erfaring med veiledning og undervisning til studenter i helsefag og ansatte innen kommune- og spesialistshelsetjeneste.