Anne Kristine Berthelsen

KORUS Nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg om du trenger mere informasjon om opplæringsprogrammet Tidlig Inn eller samtalemetoden Motiverende Intervju.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging

Bakgrunn

Jeg er jordmor og har en mastergrad i helsefag. Som jordmor har jeg erfaring fra fødeavdeling og som kommunejordmor. Erfaring som lærer på høgskole og videregående opplæring innen ulike helsefag bidrar også til min bakgrunn.