Anne Kristine Berthelsen

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med meg for informasjon om opplæringsprogrammet Tidlig Inn og samtalemetoden Motiverende intervju. Jobber med: Jeg jobber med koordinering, undervisning og veiledning i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i kommuner.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Gravide

Bakgrunn

Jeg har helsefaglig bakgrunn, jordmor med klinisk erfaring fra fødeavdeling og kommunal svangerskapsomsorg. Har erfaring fra undervisning og veiledning i helsefagligutdanning på videregående- og universitetsnivå. Siden 2013 har jeg jobbet på KORUS nord.