KORUS gir deg kunnskap og kompetanse på rusfeltet.

Illustration of a person reaching our their arms towards a group with outstretched arms.
Bilde av foredragsholder under Lavterskelkonferansen 2022
Foto: Kai Nygaard

Kurs

En hånd holder en mobiltelefon med bilde av et nyhetsbrev.

Verktøy du kan bruke i din jobb

Aktuelle kurs, konferanser og samlinger

Finn flere kurs