Videoundervisning: Samtaler med barn

Å snakke med barn vi er bekymret for er viktig for å kunne hjelpe flere barn. Her finner du fem korte undervisningsvideoer om hvordan du kan snakke med barn. 

I retningslinjen om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge kan vi lese at alle ansatte som arbeider med barn og unge til daglig skal vite hvordan de kan gå frem. Å utvikle og øve snakkekompetanse bør derfor inngå i kompetanseplanene for ansatte i kommunen. 

Videoene retter seg mot ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenester. Til hver video er det laget en øvingssamling. 

  • Å legge grunnlaget
  • Spontane samtaler
  • Planlagte samtaler
  • Utfordringer
  • Samtaler i barnegrupper

Under hver video finner du også øvingssamlinger.

Innføring og litteratur finner du her:

Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes deler eksempler og små fortellinger. Om din kommune ønsker mer, ta gjerne kontakt. Vi tilbyr også kurs og veiledning.

Ta kontakt