E-læring: Aldring, alkohol og legemidler

Aldring, alkohol og legemidler er et digitalt kurs utviklet av KORUS. Kurset gir deg som jobber med eldre grunnleggende kunnskap og kompetanse til å snakke om temaet.

Flere eldre drikker alkohol i dag, sammenlignet med tidligere generasjoner. Det er også en økning i risikofylt bruk av alkohol. I tillegg bruker mange eldre ett flere legemidler.

Vi tåler alkohol og legemidler dårligere med alderen. Noen kombinerer alkohol med legemiddelbruk uten nødvendigvis å være klar over risikoen det medfører. Dette kan i noen tilfeller være svært farlig, og i verste fall dødelig. Det er derfor nødvendig med mer kunnskap om aldring, alkohol og legemidler.

test test

KURS: Aldring, alkohol og legemidler

Dette lærer du

Kurset formidler grunnleggende kunnskap om bruk av alkohol og legemidler. Gjennom tekst, film og oppgaver, lærer du mer om konsekvenser av bruk og får råd om hvordan du kan bidra til at den enkelte tar gode valg knyttet til egen helse. Du vil også få vite hvordan du kan gå frem dersom du er bekymret for risikofylt eller skadelig bruk av alkohol og legemidler.

Etter at e-læringen er avsluttet vil du ha mer kunnskap om:

  • Alkohol- og legemiddelbruk blant eldre
  • Tegn på risikofylt og skadelig bruk
  • Hvorfor det er viktig å snakke om temaet
  • Kartlegging og aktuelle tiltak

Målgruppe for kurset

Målgruppen for dette e-læringskurset er ansatte som møter eldre i sin arbeidshverdag og ønsker grunnleggende kunnskap om hvordan de bør snakke om alkohol, legemidler og helse.

Fakta
  • E-læringen består av tekst, filmer, oppgaver og eksempler.
  • For å gjennomføre e-læringen må du registrere deg som bruker og logg deg inn.
  • Hvis du ikke blir ferdig, kan du når som helst logge deg inn igjen og fortsett der du slapp.
  • Registrer deg og kom i gang med opplæringen her

Har du spørsmål eller kommentarer til e-læringen? Kontakt: