Digitalt kurs i somatisk helse og rus

Dette kurset skal gi ansatte som jobber med personer med rusutfordringer mer kunnskap om somatisk helse.

Hvorfor er somatisk helse viktig?

Mennesker med rusutfordringer lever i gjennomsnitt 15–20 år kortere enn andre. De har ofte dårlig somatisk helse, og dersom de blir gående udiagnostisert, kan det føre til mye smerte og lidelse. Målet er at alle som jobber med personer med rusutfordringer skal gjenkjenne de vanligste somatiske komplikasjonene, kunne gi litt informasjon og motivere den de møter til å oppsøke lege.

Kursets innhold

  • Introduksjon, traumer, rus og somatisk helse
  • Huden
  • Nyrene
  • Lungene  
  • Leveren 
  • Hjertet 
  • Tannhelse og ernæring 

Kortfattet og enkelt
Leksjonene er korte og enkle, og gir i tillegg til kunnskap om somatiske helseutfordringer, informasjon om hjelpetilbudet som finnes, ment å være til hjelp og forenkle hverdagen. Man kan for eksempel se en modul om gangen på avdelingsmøter, eller ansatte kan gå gjennom programmet hver for seg.

Alle leksjonene kommer med tilleggsmateriale med refleksjonsoppgaver i en PowerPoint.

Målgruppen for undervisningsopplegget er ansatte som ikke har helsefaglig bakgrunn, men som jobber med mennesker med rusutfordringer. Dette kan være i NAV, på væresteder, i hjemmetjeneste eller på institusjoner.

Ved behov kan KORUS skreddersy et opplegg basert på behovene til den enkelte kommune eller bydel.

Ansatte

Kontakt en ansatt i KORUS for mer informasjon: