Rusarbeid i skolen

KORUS Bergen tilbyr skoler og deres naturlige og viktige samarbeidspartnere i det rusforebyggende arbeidet, deltagelse i læringsnettverk i Vestland fylke.

KORUS Bergen tilbyr skoler og deres naturlige og viktige samarbeidspartnere i det rusforebyggende arbeidet, deltagelse i læringsnettverk i Vestland fylke.

Rusarbeid i skolen har som mål å;

  • Sikre struktur og styring over det rusforebyggende arbeidet
  • Gi oversikt og innsikt i konstruktive handlingsalternativer ved bekymring rundt elevers rusbruk
  • Gi kompetanse på hvordan kommunisere på en samarbeidende måte med elever det er knyttet bekymring til  

Læringsnettverkene er både fysiske og digitale  

Ved å delta i nettvekene vil du få: 

  • Økt kompetanse om rusmidler.
  • Innspill til å håndtere rusbruk blant elevene.
  • Bedre rutiner og systematikk i det rusforebyggende arbeidet. 
  • Innspill på hvordan inkludere temaet rus i undervisningen
  • Metoder for å tematisere rus i møte med elever og foreldre, individuelt og felles. 

En viktig del av nettverkssamlingene er å dele erfaring og kunnskap med hverandre.

Klikk på de ulike ressursene under eller ta kontakt med oss for å lære mer.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe.