Vibeke Fure Wulfsberg

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til Brukerplan, individuelle kartleggingsverktøy, pasientforløp, tjenesteutvikling eller rusbehandling.

  • Arbeidsområder
  • • Eldre
  • • Kartlegging
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Utdannet psykolog i 2013. Jobbet flere år som klinisk psykolog og faglig leder innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Er nå under utdanning som spesialist i organisasjonspsykologi.