LANSERING: Aldring, alkohol og legemidler

Vil du vite mer om vårt nye e-læringsprogram om aldring alkohol og legemidler? Tirsdag 16. januar inviterer vi til lansering på nett.

Skjermdump fra video om aldring og alkohol.
VIKTIG TEMA: Alle som jobber med eldre bør ha kunnskap om aldring, alkohol og legemidler. I januar lanserer vi en egen e-læring om temaet.

Vi tåler alkohol og legemidler dårligere med alderen, men ikke alle eldre er klar over dette. Derfor er det viktig at du som helsepersonell snakker om tematikken. Det kan bidra til å gi eldre den kunnskapen de trenger for å ta informerte valg knyttet til egen helse

Meld deg på vårt lanseringswebinar her

Lær mer om eldre og rus

Den nye e-læringen er tilgjengelig på nett fra 16. januar og består av flere ulike moduler. Målgruppen er alle som møter eldre i sin arbeidshverdag.

Ønsker du en introduksjon til temaet aldring, alkohol og legemidler og mer informasjon om e-læringsprogrammet?

Meld deg på

INFORMERTE VALG: Skal eldre ta informerte valg om egen helse er kunnskap avgjørende. Derfor lanserer KORUS en egen e-læring rettet mot mennesker som møter eldre i sin arbeidshverdag.
Publisert: 20. des. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland