Stein Arve Strand

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Du kan ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp til tjenesteutvikling knyttet til: rusarbeid til voksne i din kommune. Jeg jobber også med brukermedvirkning på individ og systemnivå. Videre bistår jeg med innsatser rettet mot det overdoseforebyggende arbeidet, aldring og rus og utendørsterapi. Jeg samarbeider tett med statsforvalter, andre kompetansemiljø, og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

  • Arbeidsområder
  • • Voksne og eldre
  • • Forebygging
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier og har i tillegg høyere utdanning innen administrasjon, tjeneste- og personalledelse. Jeg har jobbet i KORUS siden 2014. Før det jobbet jeg primært som leder innen helse og sosial i kommunesektoren avbrutt av ei prosjektstilling i Blå Kors knyttet til boligsosialt arbeid.