Lanserer e-læring om aldring, alkohol og legemidler

I januar lanserer KORUS et nytt e-læringsprogram. Vi har spurt spesialist i psykiatri, Marit Tveito, om hvorfor det er så viktig å snakke med eldre om alkohol og legemidler.

Portrett av Marit Tveito
ALDRI FOR SENT: – Mange eldre er motivert for helsefremmende endinger i livet, sier Marit Tveito, enhetsleder ved Diakonhjemmet sykehus. (Foto: Nicholas Tourrenc)

Vi drikker mer alkohol i dag enn tidligere, det gjelder også for eldre. Ikke alle er klar over at vi tåler alkohol og legemidler dårligere med alderen.

Tveito, som har flere års erfaring med alderspsykiatrisk behandling, mener helsepersonell er i en unik posisjon til å gi informasjon om dette til eldre de møter i sin arbeidshverdag.

Les mer om lanseringen av e-læring om aldring, alkohol og legemidler her

Hvorfor er det viktig at helsepersonell snakker med eldre om alkohol og legemidler?

Samtidig bruk av alkohol og noen typer legemidler kan øke risiko for helseskade hos eldre. Det er det ikke alle som er klar over, og denne kunnskapen er viktig for å gjøre gode helsevalg.

Kan eldre ha nytte av behandling og oppfølging knyttet til problematisk bruk av alkohol og legemidler?

Eldre bør på lik linje med yngre få tilgang til utredning, behandling og oppfølging av rusproblemer, enten det handler om alkohol, vanedannende legemidler eller en kombinasjon av dette.

Kan eldre endre vaner?

Det er aldri for sent å endre vaner, så lenge kognitiv funksjon ikke er for svekket. Mange eldre er motivert for helsefremmende endringer i livet.

Hva bør helsepersonell gjøre ved bekymring?

Snakk med den eldre om bekymringen. Det går også an å drøfte bekymringen med kolleger først, kanskje er det andre der du jobber som har gode forslag til innfallsvinkler.

Hvordan kan man gå frem når man skal snakke med eldre om tematikken?

Når man skal snakke med andre om rusmiddelbruk, er det viktig at man har en ikke-dømmende tilnærming. For en del eldre er rusbruk mer knyttet til stigma enn hos yngre, så det kan være lurt å trå litt varsomt frem. De fleste som jobber med eldre forteller allikevel om gode erfaringer med å ta opp slike spørsmål, så det er ingen gode grunner til å la det være.

Fakta
  • KORUS har laget en e-læring om aldring, alkohol og legemidler
  • E-læringen gir grunnleggende kunnskap om hvorfor eldre er sårbare for alkohol og legemidler, hvorfor det er viktig å snakke med eldre om alkohol og legemidler, og hvordan du kan gå frem ved bekymring
  • Tilbudet lanseres på et webinar 16. januar 2024
  • KORUS arrangerer også et webinar om temaet eldre og rus 10. januar
  • Eldre og rus er i tillegg blant temaene som blir løftet på Alkoholkonferansen 2024

Publisert: 18. des. 2023