Maj Britt Misfjord Walbø

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til aldring og rus, brukerplan, pasientforløp eller overdoseforebyggende arbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Voksne og eldre
  • • Forebygging

Bakgrunn

Jeg er utdannet vernepleier med en mastergrad i interdisiplinær helseforskning fra UiO. Erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som fagkonsulent og miljøkoordinator.