Arbeidsliv og rus (Alor)

Arbeidslivet er en viktig forebyggingsarena. Gjennom nettverkstilbudet Alor kan vi hjelpe deg og din bedrift med å forebygge rus- og avhengighetsproblemer på arbeidsplassen.

Skadelig rusmiddelbruk er en stor samfunnsutfordring.  For arbeidslivet koster sykefravær og redusert produktivitet som følge av alkoholbruk flere milliarder i året.

Alor står for arbeidsliv og rus, og er et tilbud til deg som jobber i en privat eller offentlig bedrift og ønsker å gjøre noe for å forebygge skadelig rusmiddelbruk og utfordringer knyttet til avhengighet.

Les mer om arbeidsliv og rus på alor.no

Målet med tilbudet er å:

  • Hjelpe deg i arbeidet med forebygging
  • Gjøre deg bedre rustet til å håndtere vanskelige situasjoner knyttet til rusmiddelbruk
  • Lære deg hvordan du kan oppdage problemer tidlig
  • Bidra til å stoppe helseskadelig bruk av rusmidler

Utveksler erfaringer om rus og avhengighet

Det finnes i dag ni regionale Alor nettverk, som hver arrangerer rundt to samlinger i året.  Her kan du som deltaker utveksle erfaringer, hente inspirasjon og dele kunnskap med andre i nettverket.

Aktuelle temaer for samlinger kan være alt fra retningslinjer for bruk av alkohol og rusmidler til spørsmål om spillavhengighet, behandlings- og pårørendetilbud eller overgangen fra studier til arbeidslivet.

Er det spesielle områder din bedrift ha behov for å diskutere, kan du som deltaker løfte det frem som et tema.

Ansatte

Vil du vite mer om Arbeidsliv og rus? Ta kontakt med en ansatt i ditt KORUS