Tommy Sjåfjell

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger bistand til tema knyttet til Aldring og rus, brukermedvirkning, alkohol, avhengighet og recovery.

  • Arbeidsområder
  • • Arbeidsliv og rus
  • • Voksne og eldre
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg har egenerfaring med rus og psykisk helse-utfordringer. Etter at jeg ble rusfri har jeg tatt utdanning som vernepleier, videreutdanning i rusproblematikk, samarbeidsbasert forskning og har en master innen psykisk helse og rus. Jeg har seks års klinisk erfaring fra tjenestene, men har de siste årene jobbet som rådgiver, forsker og prosjektleder ved blant annet Universitetet i Sørøst-Norge, Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Helsedirektoratet og i bruker og pårørendeorganisasjonen A-larm.