Digitale fagøkter for 1.-4. trinn og SFO: Barn og følelser

Dette undervisningsopplegget med videoer og oppgaver er laget for felles læring i personalgruppen.

Mor og datter perler sammen.

Hver fagøkt varer 45 minutter (én skoletime).

Økten ledes av rektor/trinnleder/prosessleder.

Etter et kort videoforedrag skal de ansatte arbeide i grupper med refleksjonsspørsmål knyttet til hvert tema. Oppgaver følger med.

Last ned: Informasjonsskriv til ledelse, ansatte og FAU

Temaene er:

  • Å se bakenfor barns atferd
  • Hvordan hjelpe barn med å regulere følelsene sine?
  • Oss selv i møte med barna

Fagøktene er utviklet i et samarbeid innen folkehelse mellom KORUS Sør og kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, og Modum Bad og Viken fylkeskommune (samarbeidsarena psykisk helse (SAPH), 2022.

Fagøkt 1: Å se bakenfor barns atferd

Fokus på å forstå hvordan barns atferd kan være et uttrykk for hvordan de har det inni seg med sin psykiske helse (smerteuttrykk).

Læringsmål:

  • Etter økten: Vet jeg mer om usynlige vansker, usynlige sår og skjulte følelser.
  • Etter økten: Er jeg mer bevisst på å være positivt nysgjerrig på atferd som trigger meg.

Videoforedrag

Se video fra NKVTS: Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes

Last ned: Informasjon til prosessleder

Last ned: Gruppeoppgaver

Fagøkt 2: Hvordan møte barn med å regulere følelsene sine?

Praktisk fokus på hva man kan si og gjøre for å støtte et barn som har det vanskelig.

Læringsmål:

Etter økten: Kan jeg flere konkrete verktøy for å møte barns følelser og hjelpe med regulering?

Videoforedrag

Last ned: Informasjon til prosessleder

Last ned: Gruppeoppgaver

Fagøkt 3: Oss selv i møte med barna

Hva påvirker hvordan vi reagerer på barns atferd? Hva kan vi gjøre for å styrke egen evne til å stå i situasjoner som utfordrer oss?

Læringsmål:

Etter økten:

  • Kan jeg litt mer om toleransevinduet og speilnevroner.
  • Er jeg mer bevisst egne følelser i møte med barns følelser.
  • Kan jeg flere verktøy for å regulere meg selv i møte med barns følelser.

Videoforedrag

Last ned: Informasjon til prosessleder

Last ned: Gruppeoppgaver

Publisert: 22. feb. 2023