Siri Karine Svenkerud

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg er konstituert virksomhetsleder for KORUS sør, og har ansvar for den samlede virksomheten ved senteret. Ta gjerne kontakt med meg når nye prosjekter og innsatser skal planlegges, hvor KORUS kan være en aktuell samarbeidspartner.

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Leder

Bakgrunn

Jeg er utdannet Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk, samt master i ledelse og organisasjonspsykologi. I tillegg har jeg fagstudier i prosjektledelse, forskningsmetoder og arbeidslivsjus. Jeg har også arbeidserfaring fra kommune og spesialisthelsetjeneste, og har vært leder for KORUS sør tidligere.