Eli Marie Wiig

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til folkehelsearbeid, tjenesteutvikling, tiltaksevaluering, skolerettet forebygging eller familie- og generasjonsperspektivet.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er sykepleier med 10 års variert erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Så arbeidet jeg rundt 20 år som lærer og skoleleder og har en mastergrad i pedagogikk der tema for masteroppgaven var veiledning/coaching. Jeg har også en doktorgrad fra forskning på rusavhengige småbarnsmødre og generasjonsoverføring av rusproblemer. Jeg har vært ansatt ved KORUS Sør siden 2008, for tiden som fagkoordinator.