Slik kan din kommune jobbe med forebyggende plan

Alle kommuner skal ha en klar plan for arbeidet de gjør med å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer hos barn. Statsforvalteren har, i samarbeid med KORUS, produsert to filmer som gir en grunnleggende innføring i hvordan en slik plan kan lages.

I Barnevernsreformen stilles det tydelige krav til hvordan kommunene skal jobbe med tidlig innsats og forebygging. Det inkluderer krav om at alle skal ha en plan for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Planen skal blant annet inneholde informasjon om mål for arbeidet, hvordan tjenestetilbudet til barn og unge skal samordnes, oversikt over ansvarsfordeling og informasjon om hvordan de ulike tjenestene skal samarbeide.

For å følge opp dette arbeidet, har Statsforvalterens nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen, produsert to filmer som skal bidra til å hjelpe kommunene på veien med å lage og vedta en plan.

Film 1: En kunnskapsbasert plan

I denne filmen forteller Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist i KORUS sør, hvordan din kommune kan jobbe kunnskapsbasert med en forebyggende plan og hva som skal til for å legge til rette for god samhandling internt.

Hvordan kan vi jobbe kunnskapsbasert med forebyggende plan?

Film 2: Forankring av forebyggende plan

I denne filmen deler Anders Aasheim, seniorrådgiver Statsforvalteren i Troms og Finnmark, informasjon om hvordan planen kan forankres i kommunens øvrige planarbeid etter plan- og bygningsloven og folkehelseloven.

Forankring av plan for forebyggende arbeid