Asle Bentsen

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Hovedarbeidsområdene mine ved KORUS er Ungdata, Brukerplan, oversiktsarbeid, og samarbeid med andre kompetansemiljø. Ta gjerne kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp til gjennomføringer, formidling, eller bruk av resultater.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er sosiolog med hovedfag fra Universitetet i Oslo, og har mange års arbeidserfaring fra ulike deler av NAV før jeg ble ansatt i KORUS. I KORUS har jeg jobbet mye med ulike former for kartlegging og utarbeiding av kunnskapsgrunnlag for kommunal planlegging, formidling, rapportskriving og lignende.