Forebyggende plan  - et tiltak i barnevernsreformen

Alle kommuner skal lage en plan for å forebygge omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker. Hvordan løse dette på en kunnskapsbasert måte?

Jente med gul jakke klatrer i et tre

Den nye barnevernloven, og barnevern- og oppvekstreformen, innebærer at kommuner må realisere reformen med evidensbasert kunnskap som grunnlag.

Planen bør ta utgangspunkt i kunnskapen om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Kunnskapen om risiko- og beskyttelsesfaktorer er 50 år gammel, den er knadd og satt på prøve – og den har vist seg å holde.

De ulike risikofaktorene krever ulike forebyggende tiltak, på alle forebyggingsnivåene: Universelt, selektivt og indikert nivå. I tillegg må tiltakene spesifiseres i forhold til alder og vanskeområder. Det er forskjell på tiltak for toåringen og åtteåringen.

Et slikt oppsett gir en oversikt over hvilke vansker som kommunen mangler tiltak for, eller hvor tjenester bør styrkes. Det kreves også riktig dimensjonering, ikke bare en opptelling av antall tiltak som man kan tilby.

Les: «Slik kan kommunene hjelpe barn, unge og familier på best mulig måte».

Se videoforedrag om forebyggende plan

Del 1: Forebyggende plan - tiltak på tre forebyggingsnivåer

Del 2: Forebyggende plan - hva kan styrkes?

Kontakt

Publisert: 28. feb. 2023