Overdoseforebyggende samtaler - samtaler som redder liv

Å snakke om overdoser kan bidra til å redde liv og forhindre alvorlige kognitive skader. Derfor har KORUS laget en håndbok med råd, veiledning og eksempler på hvordan du kan gå frem i en samtale om temaet.

Vi vet at det er mulig å redusere risikoen for overdoser, blant annet gjennom å endre måten ulike rusmidler brukes på. For å spre informasjon og kunnskap om temaet, er det viktig å snakke med dem som er i risikosonen om hva de selv kan gjøre.

«Håndbok i overdoseforebyggende samtaler» er skrevet for deg som møter mennesker med overdoserisiko gjennom jobben.

Den går blant annet gjennom:

  • Hva en overdose er og hvor vanlig overdoser er i Norge
  • Hvorfor det er viktig å snakke om det
  • Hvem vi bør snakke med temaet om
  • Risikofaktorer
  • Overdose og selvmordsatferd
  • Forslag til samtale basert på Motiverende samtale/Motiverende intervju (MI)
  • Utfordringer du kan møte i samtalen

Håndboka er ment som et verktøy og et supplement til det du allerede har av kunnskap. Den kan brukes til veiledning i samtaler både før og etter en eventuell overdose.

Overdoseforebyggende samtaler

Her kan du laste ned vår håndbok i overdoseforebyggende samtaler:

Ansatte

Her finner du ansatte som jobber med overdoseforebygging i ditt KORUS.

Aktuelle kurs