Ernæring og rus

Når man bruker mye rusmidler er det ikke alltid lett å få i seg det man trenger av næringsstoffer. KORUS har utviklet oppskriftskort og produsert en egen håndbok om ernæring og rus.

Riktig kosthold er avgjørende for god helse. For mennesker med utfordringer knyttet til rus kan det å få i seg de riktige næringsstoffene være ekstra krevende. Mat er også mer enn næringsstoffer. Å spise sammen med andre kan gi tilhørighet og trivsel.

Håndbok i ernæring

KORUS Oslo har produsert en egen håndbok i ernæring rettet spesielt mot Frisklivssentraler. I tillegg til å dele oppdatert kunnskap om ernæring og rus, går håndboka gjennom temaer som:

  • Ernæring og psykisk helse
  • Praktiske hindre og økonomi
  • Rus og spiseforstyrrelser
  • Vitamintilskudd

Du finner også råd om når det er fornuftig å koble inn spesialhelsetjenesten og informasjon om lover, veiledere, forskrifter og andre sentrale dokumenter.

Enkle oppskriftskort

KORUS samarbeider med Helsedirektoratet og flere lavterskelinstitusjoner om ernæring. Sammen har vi utviklet enkle oppskriftskort på alt fra bananpannekaker og havregrøt til fiskeburgere.

På hver oppskrift finner du en kort gjennomgang av ingredienser og fremgangsmåte. Alle punkter er illustrert med tegninger.