Nalokson – motgift mot overdose

Nalokson er en motgift som gis ved overdose på opioder som heroin, fentanyl, metadon og morfin. Fordi den er tilgjengelig som nesespray, krever det lite opplæring å gi denne livreddende hjelpen.

Ofte er det mennesker som selv bruker opioider som er vitne til andres overdoser. Med utdeling av nalokson nesespray er tanken at de som er rundt skal være bedre rustet til å hjelpe.

Hva er naloksonprosjektet?

Naloksonprosjektet har to komponenter:

  • Utdeling og opplæring som gjennomføres i samarbeid med landets kommuner, fengsler og andre relevante aktører
  • Forskning og analyse for å få kunnskap om nytten av tiltaket

Hvordan blir du med i naloksonprosjektet?

Alle ansatte som skal dele ut nalokson må ha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om overdoseforebygging og nalokson. For å bli en sertifisert naloksonutdeler må man ha gjennomført Naloksonkurset.

Nalokson gjennom Naloksonprosjektet er gratis. Helsedirektoratet finansierer sprayene, mot at deltakerkommunen/institusjonen forplikter seg til å registrere utdelte sprayer og innhente forskningsdata til naloksonprosjektet. Det gjøres ved å gå gjennom et spørreskjema på nett.

Ansatte