Marte Kristin Helle

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med meg dersom du trenger opplæring innen Motiverende samtaler (MI), eller råd og veiledning knyttet til kunnskapsmodulen Rus & vold, nasjonal overdosestrategi og ACT-, FACT- og FACT ung-team. Jeg er med å arrangerer konferanser, kurs og nettverk.

  • Arbeidsområder
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet vernepleier, og har videreutdanning i rusproblematikk og en mastergrad i rus og psykisk helse. I tillegg har jeg en videreutdanning i Motiverende samtaler (MI). Jeg har mange års erfaring fra rusfeltet i Stavanger kommune, både som fagperson, leder og prosjektleder. Jeg har også arbeidserfaring fra barneverntjenesten i Bufetat.