Marte Kristin Helle

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker opplæring i motiverende samtale (MI) eller trenger kunnskap om kompetanseutviklingsprogrammet Rus & Vold. Jeg kan også bistå med råd og veiledning når det gjelder overdoseforebyggende arbeid og kartleggingsverktøyet Brukerplan. I tillegg er jeg med å arrangere kurs, konferanser og nettverkssamlinger.

  • Arbeidsområder
  • • Kartlegging
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Vold

Bakgrunn

Jeg er utdannet vernepleier og har videreutdanning i rusproblematikk og en mastergrad i rus og psykisk helse. I tillegg har jeg videreutdanning i motiverende samtale (MI) og er medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Jeg har mange års erfaring fra rusfeltet i Stavanger kommune, både som fagperson, leder og prosjektleder. Jeg har også arbeidserfaring fra barneverntjenesten i Bufetat.