Marit Roksvåg Markestad

KORUS Bergen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker å delta i læringsnettverk i overdoseforebyggende arbeid, Ansvarlig Alkoholhåndtering for saksbehandlere (AAH) og tilbakemeldingsverktøy (FIT). Videre jobber jeg med å formidle kompetanseutviklingsprogrammet Rus&Vold, Motiverende samtale og Motiverende samtale i grupper, og med ulike kartleggingsverktøy knyttet til forebygging, behandling og oppfølging. Er også opptatt av å styrke innsatser knyttet til somatisk helse i rusfeltet.

  • Arbeidsområder
  • • Voksne og eldre
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Kartlegging
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er spesialsykepleier innen psykisk helse og rus, og har master i psykososialt arbeid – Rus, Selvmord, Vold og Traumer. Jeg er kognitiv terapeut og veileder, og har lang erfaringen som kursholder, koder og veileder i Motiverende samtale. Jeg har hovedsakelig arbeidserfaring innen tverrfaglig rehabilitering og rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.