Marit Roksvåg Markestad

KORUS Bergen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg dersom du ønsker å delta i læringsnettverk og kompetanseheving på de nevnte områdene.

  • Arbeidsområder
  • • Motiverende samtale (MI)

Bakgrunn

Jeg er spesialsykepleier innen psykisk helse og rus, og har en erfaringsbasert master i psykososialt arbeid – Rus, Selvmord, Vold og Traumer. Jeg er kognitiv terapeut og veileder i kognitiv terapi, samt at jeg har lang erfaringen som kursholder, koder og veileder i Motiverende samtale. Jeg har flere års arbeidserfaring innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, og fra Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som behandler i poliklinikk. Jeg har jobbet hovedsakelig med voksne pasienter med etablert rus- eller pengespillproblemer.