Eva Linn Wingerei Lilleheil

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg dersom din tjeneste ønsker opplæring i Motiverende samtale (MI), ønsker å delta i vårt regionale overdoseforebyggende nettverk, eller trenger råd eller veiledning knyttet til overdoseforebyggende arbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg har en bachelor i kriminologi, og en erfaringsbasert master i psykososialt arbeid innenfor rus og avhengighetsproblematikk. I tillegg har jeg en etterutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser (SEPREP). Innenfor MI har jeg en MINT sertifisering, som betyr at jeg har gjennomført en internasjonal trenerutdanning i samtalemetoden. Min arbeidserfaring er fra psykiatri, kriminalomsorg og kommunalt rusarbeid, både som miljøterapeut, fagleder og institusjonsleder.