Silje Finstad

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med skadereduksjon og overdoseforebyggende arbeid, pårørende og etterlattarbeid samt veiledning.

  • Arbeidsområder
  • • Pårørende
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Silje har jobbet på både rus- og psykisk helse feltet før hun ble Oslos representant inn i Nasjonal overdosestrategi i 2014. Hun er utdannet sykepleier, har fra tidligere videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk og helserett og er nå masterstudent i folkehelsevitenskap.