Lise Hellum-Håkestad

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt om du har spørsmål om rusbehandling og tjenesteutvikling, eller om de konkrete innsatsene jeg jobber med: rus og vold, kliniske kartleggingsverktøy, motiverende intervju, overdoseforebyggende arbeid og pårørendearbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Kartlegging
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Pårørende
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet klinisk sosionom med videreutdanning i rusbehandling, motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi. Jeg har jobbet i kommunal rusbehandling og mange år som behandler i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).