Henning Pedersen

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg er senterleder for KORUS Oslo og har ansvaret for senterets samlede virksomhet. I samråd med fagkonsulenter og nestleder behandler vi alle søknader om bistand og samarbeid. Som senterleder har jeg god oversikt over senterets totale virksomhet og arbeider tett med de ansatte for å sikre god faglig kvalitet alt arbeid vi leverer. I enkeltinnsatser rettet mot kommune eller spesialisthelsetjeneste bistår jeg og med undervisning, veiledning og prosessledelse.

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Leder

Bakgrunn

Henning har lang erfaring fra kommunal sektor, oppsøkende arbeid, miljøarbeid, veiledning, ledelse og prosjektledelse. Han har jobbet lenge i KORUS Oslo og kjenner godt både kommunale og statlige tjenester og strukturer. Han er utdannet master i sosialt arbeid.