Ung i Oslo 2023

KORUS Oslo bistår bydelene med gjennomføringen og oppfølgingen av Ung i Oslo-undersøkelsen hvert tredje år.

Ung i Oslo er Oslo kommune sin Ungdata-undersøkelse. 

Ung i Oslo har blitt gjennomført siden midten av 1990-tallet. Undersøkelsen gir viktig kunnskap om oppvekstsituasjonen til barn og unge her og nå, og utviklingen i et lengre perspektiv.

I disse dager gjennomføres Ung i Oslo 2023. I år inviteres rundt 60 000 elever fra 5. trinn til Vg3 fra alle Oslos bydeler til å delta. Les mer her.

For mer informasjon eller resultater fra tidligere undersøkelser, besøk ungdata.no.

Publisert: 9. mar. 2023