Eldre, alkohol og legemidler

KORUS Oslo kan bistå bydeler med kompetansekartlegginger og med kompetansehevende tiltak.

Vi har også laget en brosjyre med informasjon og tilbud til seniorer og pårørende med bekymring knyttet til alkohol, legemidler og rus samarbeid med seniorveileder Aina Westby i Bydel Alna som du finner under filmen.

Publisert: 21. sep. 2023