Anna-Sabina Soggiu

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg er fagkoordinator for rusarbeid, og jobber i spennet mellom lavterskelarbeid til rusbehandling. Jeg har ansvar for Brukerplan, rådgivende enhet for russaker, implementerings- og utviklingsstøtte for Russtrategien i Oslo kommune og Oslostandard for rusfaglig arbeid, for å nevne noe.

  • Arbeidsområder
  • • Forskning og utvikling
  • • Kartlegging
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet sosionom, har en videreutdanning i ledelse og en master i sosialt arbeid der jeg skrev om skadereduksjon. Jeg arbeider med å fullføre en phd der jeg forsker på tjenester til ungdom med rus- og psykiske helseutfordringer. Jeg er godkjent veileder av FO. Jeg har relevant erfaring fra arbeid i sosiale tjenester både i institusjon og bydel gjennom 20 år.