Runar Eikenes

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt om råd eller veiledning relatert til Ungdata - jeg presenterer resultater og gir bistand ved oppfølging og analyse. Jeg jobber også med rusforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og foresatte. Kontakt meg for faktainformasjon om rusmidler, om rusforebygging i skolen og det foreldrerettede programmet Utsett.

  • Arbeidsområder
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Ti års erfaring fra skoleverket som ungdomsskolelærer. Har også fem års erfaring fra privat næringsliv som rådgiver innen HMS, beredskap og arbeidsmiljø. Har en mastergrad innen HMS, i tillegg til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).