Mari Finstad Evenby

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til oppstart eller drift av folkehelseprosjekter eller rusforebyggende arbeid, eller dersom du ønsker foredrag om f.eks. folkehelse eller ungdataresultater. Jeg kan også veilede kommuner i bruk av metodikkene HKH (Hurtig kartlegging og handling) og SAT (situasjon – analyse – tiltak), til lokale kartlegginger.

  • Arbeidsområder
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har mastergrad i folkehelsevitenskap og erfaring fra arbeid i høyere utdanning (undervisning og veiledning). Jeg har videreutdanning i prosessevaluering.