Mer foreldrenærhet gir mindre ungdomsfyll

Alkoholforbruket blant unge har sunket kraftig siden århundreskiftet. En ny nordisk studie peker på at en av årsakene er foreldre som følger bedre med.

KI-bilde av to ungdommer som drikker på en gate med biler i bakgrunnen

Veggene i ungdommens hus

KoRus Midts seksjonsleder i Møre og Romsdal, Rita Valkvæ har skrevet heftet Heldig er den ungdommen som har teite foreldre. Hun skriver der at barn og ungdom trenger et rom hvor de kan vokse og utvikle seg. Det er betydningsfulle andre, foreldre og lærere og fotballtreneren som utgjør veggene i det huset.

- Under oppveksten forhandler ungdom med foreldrene sine og andre betydningsfulle voksne om hvor veggene i huset skal stå, sier Valkvæ.

Hun peker på at det ikke alltid er så enkelt å være foreldre, som iblant er i utakt med egne tenåringer.

- Ofte får vi passet påskrevet og får høre hvor teite vi er som setter slike grenser. Egentlig er dette en tillitserklæring. Når ungdom utsettes for drikkepress kan de bruke «de teite foreldrene sine» som forklaring på at de ikke drikker, påpeker rådgiveren.

Hun mener foreldre har gode kort på hånda i møte med ungdommens utprøving av rusmiddel.

- Å holde på attenårsgrensen og selv gå foran som forbilde med rusmiddelvaner som tåler dagens lys er et godt råd. Det øker sjansen betraktelig for at ungdommen selv tar gode valg, avslutter Valkvæ.

Valkvæ oppfordrer kommuner i Midt-Norge til å kontakte KoRus Midt om de trenger hjelp til å utvikle kompetanse og tverrfaglige tiltak på rusområdet.

Foreldre som forbilder

En studie av Siri Haugland basert på data om ungdommers og foreldres alkoholvaner viser også en klar sammenheng mellom problematisk drikkemønster blant barna og fenomener som å ha sett foreldrene beruset.

Blant de barna som har sett foreldrene beruset mange ganger, så forskerne en sterkere sammenheng enn de som har opplevd dette noen få ganger. Men også de som kun har sett foreldrene fulle noen få ganger, har større tilbøyelighet for å få et risikofylt bruk enn de som ikke har sett foreldrene beruset i det hele tatt Det å ha sett foreldrene beruset, økte altså sjansen for mer risikofylt rusbruk blant både gutter og jenter.

Blant gutter var alkoholbruken i hovedsak relatert til farens alkoholvaner, mens blant jenter var alkoholbruken relatert til både mors og fars alkoholvaner.

Kontakt

Publisert: 5. mai 2020