Mette Erika Harviken

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd og veiledning innen rusforebyggende arbeid med barn, unge og foresatte. Jeg jobber også med tverrsektorielt samarbeid gjennom SLT-modellen (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Du kan kontakte meg om faktainformasjon om rusmidler, rusforebygging i skolen og foreldrerettet rusforebyggende arbeid gjennom programmet Utsett.

  • Arbeidsområder
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Politifaglig utdanning og videreutdanning innen organisasjonsutvikling og ledelse. Erfaring fra rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, som leder av forebyggende avdeling i politiet, og innenfor kommunalt rusforebyggende arbeid (SLT-koordinator). Jeg har erfaring med organisasjonsutvikling, ledelse, prosjekt- og implementeringsarbeid.