Helge Bjørnsen

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til kommunal alkoholpolitikk, ansvarlig alkoholhåndtering eller rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Jeg jobber med folkehelse og forebygging, inkludert temaene studenter og russ. Jeg har et særlig ansvar for Ansvarlig vertskap e-læring (AVe), og arbeider også med foreldrerettet forebygging (Utsett!) og elevrettet forebygging / støttemateriale.

  • Arbeidsområder
  • • Arbeidsliv og rus
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er sosionom og har vært politisk aktiv. «Politikk og fag, på samme lag», er et postulat som kan beskrive noe jeg kan mye om. Av dette følger også planprosesser og forankring.