Katrin Øien

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg dersom du ønsker bistand med gjennomføring eller tolkning av resultater av kartlegginger som Ungdata eller BrukerPlan. Jeg kan også bistå i å kartlegge problemstillinger i din kommune (f.eks bekymringer for ungdom) med HKH-metoden, eller støtte til tjenesteutvikling knyttet til spesifikke målgrupper med SAT-metoden. Jeg jobber også med å kartlegge rustrender, særlig knyttet til Trondheim kommune (Føre Var Trondheim, halvårlige rapporter). Jeg har også fordypet meg en del i forebyggingstiltak.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har en bachelorgrad i sosiologi og psykologi, og en mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi. Jeg har jobbet i rusbehandling for ungdom og som forskningskoordinator i Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital HF. Jeg har kurs i prosessledelse fra LENT.