Rollene i et FACT-team

I alle FACT-team er det ulike roller som har ulike funksjoner. Her kan du lære mer om dem.

KORUS har nylig vært med på å produsere nye informasjonsfilmer om FACT. Filmene tar oss gjennom de ulike rollene i FACT og hvilken funksjon de har. Det stilles krav om at FACT-teamene skal være tverrfaglig sammensatt. Med disse filmene vil man få innblikk i alle funksjonene de forskjellige rollene ansatte har i et FACT-team.

Basert på hensikten med ACT- og FACT-modellen anbefales det at teamet har ansatt psykiater, psykolog, arbeidsspesialist, russpesialist, brukerspesialist, personer med sosial- og helsefaglig kompetanse og erfaring, merkantil ansatt (Etableringshåndbok for ACT-TEAM og FACT-TEAM, s.13)

Filmene er et samarbeidsprosjekt mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, NAPHA, Korus Oslo, NKROP og Utviklingssenter for psykisk helse og rus, Bydel gamle Oslo.

Filmene er laget av Kubrix Film & Foto.