3. Case manager

I et FACT-team fungerer en case manager som en slags primærkontakt for brukeren.

En case manager skal ha helse- eller sosialfaglig bakgrunn, og kan være sykepleier eller sosionom.

Som case manager skal du følge brukerne og ha hovedansvar for utfordringene og behovene de har, og du vil fungere som en slags primærkontakt for brukerne.

Noe av det viktigste for en case manager er å være god på relasjoner. Du skal like å jobbe oppsøkende og ha respekt for bruker eller pasient. Du skal sammen med bruker og pasient finne ut hva de har behov for.