2. Merkantil

Merkantilrollen i FACT er viktig, og frigjør behandlerne fra mye arbeid.

Når teamet jobber oppsøkende følger merkantil med på ting som skal følges opp, hvor folk er og prøver å skape et godt arbeidsmiljø for de som er ute på tunge oppdrag.

Merkantil sørger blant annet for at frister opprettholdes, at lister er oppdatert og at behandlingsplaner er klare.

En merkantil frigjør behandlerne fra mye arbeid. Det betyr at de kan jobbe mer oppsøkende der ute.