5. Psykolog

Alle FACT-team skal også inkludere en psykolog.

Psykologen er viktig, blant annet fordi vedkommende ofte har spesialkunnskap om ulike terapiformer, og for dem som har behov for terapi er psykologen derfor en sentral person. Psykologene er også ofte opplært i utredning og kartlegging, og deres rolle er delt mellom flere ulike funksjoner i teamet.