4. Erfaringskonsulent

En erfaringskonsulent, eller brukerspesialist, er en viktig rolle i et FACT-team.

Erfaringskonsulenten har egen erfaring, enten med psykiske helseproblemer eller rusproblemer, og er en viktig rolle i et FACT-team. En erfaringskonsulent kommer inn med et annet syn og en annen vinkling enn de helse- og sosialfaglige, og kan i mange tilfeller nå brukerne på en annen måte.