7. Jobbspesialist

I et FACT-team skal jobbspesialisten sørge for at brukere som ønsker det skal få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet.

Brukererne skal få mulighet til å bli integrert i viktige samfunnsinstitusjoner. Vedkommende skal også få mulighet til meningsfylte aktiviteter, som jobb er for mange.

Jobbstøtten er integrert i behandlingen og er likestilt med samtaleterapien og medisinene pasienten får.