1. Teamleder

En teamleder i et FACT-team har mange oppgaver, blant annet å sikre daglig drift, jobbe med pasienter og til en hver tid ha pulsen på eget team.

Disse filmene tar oss gjennom de ulike rollene i FACT og hvilken funksjon de har. Det stilles krav om at FACT-teamene skal være tverrfaglig sammensatt, og med disse filmene vil man få innblikk i alle funksjonene de forskjellige rollene ansatte har i et FACT-team.

Første film handler om teamlederen. En teamleders ansvar er blant annet å sikre daglig drift, fordeling av pasienter, være møteleder, sikre personaloppfølging, holde samhandlingen mellom første og andre linje og jobbe med pasienter.

For teamlederen er det viktig å til en hver tid ha pulsen på teamet, vite hvordan pasientgruppen og trykket er, ha oversikt over saker og kunne gå inn og hjelpe til med de kliniske problemstillingene.