6. Russpesialist

Russpesialisten har et ansvar innad i FACT-teamet for å sette rustematikk og -problematikk på dagsorden.

Russpesialisten skal ha kunnskap om integrert dobbeltdiagnosebehandling og være oppdatert på god behandling for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser. En russpesialist kan være sykepleier, sosialarbeider, sosionom eller ha annen faglig bakgrunn. Det viktige er å ha jobbet i rusfeltet og å ha erfaring med personer med rusproblemer.

Russpesialistrollen består blant annet av å avdekke problematisk og skadelig rusbruk blant pasienter, men også å bevisstgjøre pasientene på sitt eget rusbruk og misbruk.